Sininauhaliiton historia

Sininauhaliike on saanut alkunsa Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla Francis Murphyn (1836-1906) työn tuloksena. Murphy syntyi Irlannissa vähävaraiseen perheeseen ja lähti aikalaistensa tavoin Amerikkaan onnea etsimään. Uudessa maassa juurettoman ja köyhän nuoren elämä osoittautui kuitenkin haasteelliseksi. Murphy joutui alkoholin väärinkäytön seurauksena vankilaan.

Sininauha-aate rantautuu Suomeen 1880-luvulla

Vankilasssa olosta muodostui Murphyn elämän käännekohta. Hänestä tuli kristitty. Vapauduttuaan vankilasta 1870 hän ryhtyi tekemään työtä päihdeongelmaisten parissa. Murphy otti käyttöönsä sinisen nauhan, johon hän oli saanut innoituksensa lukiessaan neljättä Mooseksen kirjaa Raamatusta. Nauhasta tuli päihteettömyyteen sitoutuneiden tuntomerkki. Murphyn matkojen seurauksena liike levisi Eurooppaan ja muualle englantia puhuvaan maailmaan. 

Sininauha-aate ja sinisen nauhan käyttö levisi 1880-luvulla myös Suomeen, mutta varsinainen Sininauhaliitto perustettiin vasta vuonna 1936. Rovasti M. I. Kuusi on vaikuttanut ratkaisevasti Suomen Sininauhaliiton perustamiseen ja hänestä liitto sai myös ensimmäisen matkasihteerin.

Kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto syntyi 1984

1970-luvun lopulla herättiin siihen, että alan kristillisiä järjestöjä oli paljon, mutta yhteistoiminta puuttui. Niinpä päihdehuoltojärjestöt perustivat yhteisyötoimikunnan, jonka tehtävänä oli etsiä keinoja yhteistyön tiivistämiseen. 

Yhteistyötoimikunta kääntyi Sininauhaliiton puoleen ja pyysi, että se uudistaisi toiminta-ajatuksensa keskusliitto-organisaatioksi ja avaisi ovensa uusille jäsenille. Vuonna 1984 Sininauhaliitto muutti toiminta-ajatuksensa ja sääntönsä ja muuttui kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitoksi. 

Sininauhaliitto kuuluu Kansainväliseen Siniristiin (International Federation of the Blue Cross). Siihen kuuluu 40 järjestöä, jotka toimivat pääasiassa Afrikassa, Euroopassa, Brasiliassa ja Intiassa. 

 

Lähteet:

Koskenvesa, E & Niemelä, J. Kohti raitista elämänhallintaa. 1986.Kirjaneliö 1986
Kansainvälinen Siniristi