Sininauhaliiton toiminta

Perustehtävä

Sininauhaliiton perustehtävä on puolustaa ihmisarvoa ja kehittää ratkaisuja elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneen ihmisen auttamiseksi.

Sininauhaliitto toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana.  Erityisalaamme ovat elämänhallinnan vahvistaminen, päihde- ja pelihaitat sekä riippuvuudet ja mielenterveysongelmat.

Sininauhaliitto edistää jäsenyhteisöjensä toimintaedellytyksiä ja toimii niiden keskusliittona.

Arvopohjana on kristillinen ihmiskäsitys             

Sininauhaliiton toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Jokaisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen. Kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon. Arvopohjamme edellyttää rohkeaa toimintaa ja vaikuttamista ihmisarvon puolustamiseksi.

Visio          

Olemme rohkea vaikuttaja, innostaja ja tekijä ihmisarvotyössä.

Strategia

 1. Asiantuntemus. Nostamme rohkeasti ihmisarvonäkökulman yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämistyömme keskiöön. Tuemme jäsenyhteisöjämme ja yhteistyökumppaneitamme, jotta ihmisarvotyö vahvistuu heidän työssään.
   
 2. Yhteistyö. Kehitämme yhteistyössä uusia toimintamuotoja ja rakenteita osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintamme keskeiset linjaukset perustuvat jäsenyhteisöjemme kuulemiseen. Viestintämme painopisteenä on edistää jäsenjärjestöjemme ihmisarvotyön tunnettuutta.
   
 3. Kristillisyys. Tarjoamme jäsenyhteisöillemme ja yhteistyökumppaneillemme asiantuntemusta elämän tarkoituksen kysymysten kohtaamiseen. Kehitämme jäsenjärjestöjemme ja seurakuntien kanssa toimintaa toivon, armon ja anteeksiannon välittämiseksi.
   
 4. Vastuullisuus. Tuotamme vastuullista tutkimus- ja arviointitietoa kehittämistyömme ja vaikuttamistoimintamme tueksi. Johtamisen sekä tuki- ja järjestöpalvelujemme keskeinen tehtävä on edistää ihmisarvotyön vaikuttavuutta.

  Toimintakertomus 2016
  Toimintasuunnitelma 2017