Ennaltaehkäisevä työ

Naapurustotyö on parhaimmillaan ongelmia ja häiriöitä ennaltaehkäisevää.

Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumispalveluyksikkö oli suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, mikä herätti etukäteen vastustusta asuinalueella. Naapurustotyön osalta lähdettiinkin liikkeelle ennen yksikön avaamista ja hyvässä yhteistyössä esimerkiksi lähipoliisin kanssa.

Myös uudet asukkaat tarvitsevat tukea sopeutuakseen elämään uudella asuinalueella. Esimerkiksi aiemmin kadulla yöpyneeltä voi kestää jonkin aikaa tottua ajatukseen omasta kodista ja asumispalveluyksikön toimintasääntöjen noudattamisesta. Monilta vie paljon aikaa toipua kadulla asumisen aiheuttamista turvattomuuden ja pelon kokemuksista.

Toiminnan alkaessa Ruusulankadun asumispalveluyksikköön muutti kerralla suuri joukko aiemmin kodittomia, jolloin talossa ja ympäristössä oli tavanomaista enemmän esimerkiksi järjestyshäiriöitä. Naapurustotyön avulla näihin onnistuttiin kuitenkin tehokkaasti puuttumaan.

Naapurustotyön ohjeistuksen mukaan naapurien palautteisiin vastataan heti ja asukkaiden häiriöihin puututaan välittömästi. Jokainen yksikköön muuttava asukas saa myös tietopaketin naapurustotyöstä ja siitä, miten ympäristö ja naapurit tulee huomioida.

Naapurustotyön hankkeessa Ruusulankadulla tehtiin myös alusta saakka työtä poliisin ennalta ehkäisevän toimintalinjan kanssa. Yhteistyöllä on ollut myönteinen vaikutus turvallisuuteen alueella. Yhteistyöllä pystyttiin puuttumaan mm. näpistyksiin, pyörävarkauksiin, ilkivaltaan, murtoihin ja tekijöiden kiinnijäämiseen. Naapurustotyössä myös tilastoidaan poliisin tilastoinnin lisäksi eri ilmiöitä ja häiriöitä, joiden määrä on naapurustotyön myötä selvästi laskenut.

Hyvä naapuri -verkosto